På oppfordring: Born2Drive

Når flere ulike personer – uavhengig av hverandre – etterspør konkrete filmer.. da strekker vi oss langt for å få vist de filmer som ønskes. Derfor får dere Born2Drive søndag kveld kl. 19.30. Løp og kjøp 🙂

Born2Drive – søndag kl. 19.30

Som offentlig tilbyder av kinofilmer til befolkningen i Ytre Namdal – ønsker vi å være en kino som er på tilbudssida. De tjenester som leveres fra offentligheten – er jo både betalt av og ment for innbyggerne. Så egentlig skulle det bare mangle…

Men samtidig har vi et definert samfunnsoppdrag som handler om å tenke helhetlig, langsiktig og overordna. Derfor kan vi ikke alltid gjøre alle til lags, men må gjøre fortløpende vurderinger hele tiden.

Desto mer gledelig er det når vi faktisk KAN svare positivt på henvendelser og ønsker. Forrige uke var det nemlig flere ulike mennesker som kontaktet oss – uavhengig av hverandre – og lurte på om vi skulle vise Born2Drive.

Denne filmen var opprinnelig ikke tatt med i programmet for februar. Men vi har kastet oss rundt, og setter opp denne søndag kveld (etter den planlagte visningen av Legofilmen tidligere på ettermiddagen). Så da gjenstår bare jobben dere som innbyggere må gjøre:

LØP OG KJØP!