Forhåndssalg av billetter til våre arrangementer har til nå vært prisgitt enten at publikum selv har kjøpt via nettet eller via oppmøte i kommunens servicekontor. Nå tilbyr også biblioteket denne tjenesten, noe både kinoen, kulturhuset og biblioteket selv er kjempeglade for.

Helen, Rita og Gerd-Torild kan nå også tilby salg av billetter til samtlige av kommunens kulturelle arrangementer. Inkludert kino. Hurra! 🙂

De fleste billetter til forestillinger ved kino eller kulturhus selges i dag over nett. Det er i dag både enkelt og vanlig å selv kjøpe de billettene man ønsker, og ha dem på sin mobiltelefon eller skrive dem ut selv hjemme. Det er likevel alltid noen som ønsker å kjøpe slike billetter over disk. Og nå slipper man altså å måtte oppsøke kommunens servicekontor i dets åpningstid for å gjøre dette. Nærøy folkebibliotek har nemlig nå fått på plass utstyr til slikt billettsalg, samt fått opplæring i hvordan gjennomføre salg av billetter. Dette er bra både for Kulturhuset i Nærøy som regionalt kulturhus, for regionens kino Kolvereid Kino, for biblioteket som sådan, men ikke minst for publikum!

Når vi nå kan la publikum få kjøpe billetter på biblioteket tilgjengeliggjør vi slikt salg mye bedre enn før, ved at folk ikke bare kan kjøpe billetter over disk på dagtid hverdager. For biblioteket er jo åpent på ettermiddagstid både tirsdag og torsdag, og har dessuten lørdagsåpent. 🙂 Dette er er dermed et fint løft av våre tjenester og en utvikling som er helt i tråd med vårt stadige ønske om å tilby best mulig tjenester som folk har bruk for og nytte av – innenfor de ressursene vi rår over. Det gir folk dessuten en ekstra grunn til å besøke vårt herlige bibliotekmøtested nummer en på kryss av generasjoner!

PS: Enn så lenge kan man ved billettkjøp på biblioteket bare betale ved hjelp av kort. Kontanter velger vi å ikke ta imot der – mest fordi det vil ha en del merarbeid med seg, som vi ikke ønsker å bruke ressurser på i dag. Heldigvis har de fleste et betalingskort – og alle typer betalingsskort skal være støttet av systemet!