KONTAKTINFORMASJON

NÆRØYSUND KULTURHUS OG KOLVEREID KINO

Generelle henvendelser, booking av lokaler eller fasiliteter til møter, selskaper, lukkede øvelser etc:
KONTAKT SERVICEKONTORET. Tlf: 959 93 300

Lokaler til, eller spørsmål vedrørende alle ÅPNE kulturrelaterte arrangement, med eller uten billettsalg:
KONTAKT KULTURSJEFEN eller kontakt KULTURHUSET på FACEBOOK

Spørsmål vedrørende Kolvereid Kino:
KONTAKT KULTURSJEFEN eller kontakt Kolvereid Kino på FACEBOOK